article placeholder

Regulamin Konkursu Warsawholic x Wolt

REGULAMIN KONKURSU “#zostaje w domu i zamawiam z Wolt” § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu „#zostaje w domu i zamawiam z Wolt“ jest Warsawholic (zwany dalej „Organizatorem”) 2. Fundatorem na...