Wystartowała kolejna edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Aktywność na polu sztuki łączy się nie tylko z działaniami twórczymi, ale też z różnorodnymi oczekiwaniami i wyzwaniami. W tym właśnie kontekście rozpoczyna się 18. edycja konkursu. Wydarzenie adresowane jest do studentów IV i V roku wszystkich wydziałów i kierunków artystycznych polskich uczelni.

18. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii
Najnowsza odsłona konkursu zwraca uwagę na rzeczywiste problemy zarówno młodych twórców, ale i odbiorców, którzy funkcjonują w świecie nieustannych akcji i reakcji, krytyki oraz mniej lub bardziej ryzykownych posunięć. Z perspektywy rozpoczynających dopiero swoją artystyczną drogę studentów, udział w konkursie APH staje się w ten sposób milowym krokiem w mierzeniu się z naturalnym poczuciem niepewności. To też jedna z wielu dróg stawania się artystą.

Do kiedy możesz wysyłać zgłoszenia?
Zainteresowani konkursem studenci, tworzący prace w obszarach: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance, mogą przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu Artystyczna Podróż Hestii od 13 listopada 2018 roku przez specjalny panel na stronie internetowej. Przed uczestnikami 18. edycji konkursu APH stoi szansa miesięcznej podróży i rezydencji artystycznej w dwóch prężnych ośrodkach rezydencyjnych: Nowym Jorku i Wilnie. Ponadto, jeden z finalistów może otrzymać komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia.

W tej edycji konkursu kładziemy nacisk na pokazanie rzeczywistości świata sztuki, na potrzebę zadawanie pytań o kondycję artysty i odbiorcy we współczesnym świecie. Pytania te nie są łatwe, ale są pretekstem do merytorycznej dyskusji na temat postaw, doświadczeń i obaw, z jakimi borykamy się dzisiaj wszyscy, bez względu na profesję, w jakiej się rozwijamy. Artyści mają bowiem takie same problemy jak my wszyscy a przemyślany proces twórczy jest takim samym wyzwaniem jak realizacja konceptu biznesowego czy też rozwój ścieżki zawodowej każdego z nas – tłumaczy Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

Dlaczego warto wziąć udział?
To, co wyróżnia konkurs APH spośród wielu innych konkursów artystycznych, to skupienie uwagi oraz zainteresowanie się działaniami młodych twórców, którzy jeszcze nie opuścili murów uczelni. Istotną korzyścią dla uczestników jest ocena pozaakademicka, jakiej poddane są ich prace. Finaliści i laureaci konkursu APH wybierani są bowiem w kilkuetapowym głosowaniu jury, w którego skład wchodzą uznane autorytety na polskiej scenie sztuki współczesnej.

Wspierając niezależne poszukiwania twórcze studentów, organizator konkursu – Fundacja Artystyczna Podróż Hestii – zachęca w ten sposób do budowania własnej drogi artystycznej. Warto tutaj podkreślić, że konkurs APH to nie tylko formuła profesjonalnej selekcji i wyboru. To także rozbudowany program spotkań z publicznością, dialogu artysty z odbiorcą i łączenia różnych środowisk na polu sztuki. Każda z konkursowych wystaw finałowych pokazuje najbardziej aktualne problemy i tematy ważne dla najmłodszej generacji artystów. W ten sposób perspektywa patrzenia na rzeczywistość przez młodych twórców inspiruje publiczność do własnych poszukiwań.

Kochani w tym konkursie naprawdę warto wziąć udział – nie chodzi tylko o same nagrody, ale też możliwości, które otwiera przed młodymi artystami uczestnictwo! Polecamy i trzymamy kciuki!

Prace konkursowe możecie zgłaszać TUTAJ

Harmonogram 18. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii:

13 listopada 2018: start konkursu i otwarcie panelu zgłoszeń

10 lutego 2019: zamknięcie panelu zgłoszeń i rozpoczęcie obrad jury

Do 22 marca 2019: ogłoszenie nazwisk finalistów konkursu

6 – 19 maja 2019: wystawa finałowa w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

17 maja 2019: ogłoszenie nazwisk laureatów podczas gali finałowej w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

O Autorze

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany