Zielony dach z widokiem na Wisłę, nadmuchiwana fasada, systemy solarne i fotowoltaiczne. Centrum Nauki Kopernik buduje siedzibę Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego! Dzięki nowatorskiej technologii BIM w której powstaje projekt, już dziś możemy zajrzeć do wnętrza budynku i przejść się po wirtualnych przestrzeniach.

Innowacyjna Pracownia

Pracowania Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) będzie interdyscyplinarnym i międzysektorowym ośrodkiem badawczo-rozwojowym w dziedzinie edukacji (tzw. learning studies). Połączy badania z zakresu antropologii, edukacji, psychologii i socjologii oraz nowych technologii i nauk inżynieryjnych, by na kanwie zdobytej wiedzy tworzyć prototypy i innowacyjne rozwiązania edukacyjne, wspierające rozwój kompetencji kluczowych w 21. wieku. Siedziba PPK będzie otwartą, interdyscyplinarną przestrzenią. Znajdą się w niej laboratoria, wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć biologicznych, chemicznych, fizycznych, mechatronicznych oraz z wykorzystaniem nowych technologii, np. drukarek 3D i VR. Powstanie także duży warsztat konstruktorski z narzędziami do samodzielnego projektowania i budowy różnych przedmiotów. Przestrzeń będzie przystosowana do testowania różnych formatów zajęć w warunkach szkolnych oraz zbliżonych do tych, w których pracują naukowcy. Lustra weneckie i urządzenia rejestrujące pozwolą na prowadzanie obserwacji.

Nowatorski budynek

Prosta i lekka bryła budynku w kształcie prostopadłościanu będzie mieć oryginalną fasadę, w postaci wypełnionych powietrzem poduszek z membran ETFE. Nietypowy materiał i konstrukcja elewacji stworzy niezwykle atrakcyjny wizualnie, energooszczędny i przyjazny dla środowiska obiekt. Umożliwi oświetlanie pomieszczeń naturalnym światłem i zrównoważone zużycie energii. Zielony dach, który przykryje budynek, będzie nie tylko miejscem relaksu. Znajdą się na nim panele słoneczne i fotowoltaiczne, a także instalacje umożliwiające wykorzystywania wody deszczowej. Siedziba Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego zmieści jednorazowo 600 osób. Będzie mieć trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Stanie w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Nauki Kopernik, a oba obiekty skomunikuje podziemny łącznik. Powierzchnia nowego budynku zajmie ok. 6000 m².

Rewolucja w budownictwie

Projekt siedziby PPK tworzony jest w innowacyjnej technologii BIM (Building Information Modeling), okrzykniętej przewrotem kopernikańskim w budownictwie. Wiąże się ona z odejściem od tradycyjnego projektowania w 2D na rzecz modelowania budynku w 3D. Umożliwia to ścisłą współpracę między architektem, wykonawcą i inwestorem na każdym etapie pracy. Wszystkie strony mają taki sam dostęp do informacji o projekcie, harmonogramie i budżecie. Dzięki modelowi BIM generalny wykonawca może ocenić jakość projektu i na tej podstawie precyzyjnie skalkulować koszty oraz ocenić ryzyka. Bezcenna jest także możliwość wczesnego wykrywania błędów projektowych i kolizji między branżami, co w znacznym stopniu eliminuje dodatkowe prace i koszty. Model BIM może być również wykorzystywany do administrowania gotowym już budynkiem, oddanym do użytkowania.

Przetarg na generalnego wykonawcę zostanie ogłoszony w drugiej połowie br. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2020 r. Na początku 2021 r. budynek powinien zostać oddany do użytkowania.

O Autorze

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany