Home WydarzeniaKulturalnie “PROTEST TYSIĘCY MIAST”. RAZEM DLA KLIMATU, TEN PROBLEM DOTYCZY NAS WSZYSTKICH!!!

“PROTEST TYSIĘCY MIAST”. RAZEM DLA KLIMATU, TEN PROBLEM DOTYCZY NAS WSZYSTKICH!!!

by admin

 

Już 20 września Młodzieżowy Strajk Klimatyczny dołączy do największej w historii światowej mobilizacji  w walce z biernością wobec kryzysu klimatycznego. Przez cały tydzień działać będzie również Miasteczko Klimatyczne, gdzie odbywać się będą najróżniejsze wydarzenia. Nie bądź obojętny!

Protest Tysięcy Miast w Warszawie 2019

W najbliższy piątek o godz. 10:00 z Placu Konstytucji w Warszawie ruszy Protest Tysięcy Miast. Tuż przed poniedziałkowym szczytem ONZ w Nowym Jorku, tysiące ludzi przejdą głównymi ulicami Warszawy. Wyrażą sprzeciw społeczeństwa wobec dalszej bierności polskich rządzących  oraz pokażą, że Młodzieżowy Strajk Klimatyczny jest częścią globalnej siły i domaga się od decydentów konkretnych działań.

W strajku weźmie udział nie tylko młodzież, ale i osoby dorosłe, w tym rodzice i dziadkowie protestujących, zostanie też wydzielona specjalna strefa dziecięca. Poza Warszawą strajkuje  ponad 60 polskich miast, na całym świecie są ich już tysiące, a z każdym dniem dołączają kolejne.

Trasa marszu

Plac Konstytucji – Piękna – Wiejska – Plac Trzech Krzyży – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – Plac Defilad. Pod koniec marszu uczestnicy, łapiąc się za ręce, utworzą Łańcuch Dla Przyszłości – łańcuchy międzynarodowej solidarności powstaną tego dnia w ponad 100 strajkujących państwach. Po zakończeniu protestu, uczestnicy będą mogli pozostać w Miasteczku Klimatycznym, gdzie przez tydzień (20-27.09) odbywać się będą związane z kryzysem klimatycznym wydarzenia edukacyjne, a wieczorami również kulturalne (m.in. koncerty).

Trasa Protestu Tysiąca Miast

W miasteczku przez cały tydzień dostępni będą organizatorzy protestu, a czasem także eksperci, by na bieżąco komentować szczyt klimatyczny ONZ. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny wypracował sześć głównych postulatów, w których domaga się m.in. ogłoszenia stanu kryzysu klimatycznego, powołania eksperckiej i niezależnej Rady Klimatycznej oraz podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Protest Tysiąca Miast 2019

PROTEST TYSIĘCY MIAST Miejsce spotkania: Plac Konstytucji Start: 10.00
       

LIST OTWARTY DO POLITYKÓW I POSTULATY MŁODZIEŻOWEGO STRAJKU KLIMATYCZNEGO

Do polskich Polityków i Polityczek wszystkich partii, a w szczególności Liderów i Liderek: W. Kosiniaka-Kamysza, P. Kukiza, J. Kaczyńskiego, W. Czarzastego, R. Biedronia, A. Zandberga, J. Korwina-Mikkego, R. Winnickiego, G. Brauna, G. Schetyny, K. Lubnauer, B. Nowackiej, M. Kossakowskiego oraz M. Tracz.

My, młode pokolenia Polek i Polaków, zwracamy się do Was, ponieważ jesteśmy przerażeni Waszą biernością wobec kryzysu klimatycznego. Kiedy skupiacie się na przeliczaniu możliwych do zajęcia miejsc w parlamencie nam kończy się czas. Często mówicie, że dbacie o naszą przyszłość, a jednak działacie tak, jakbyście przejmowali się tylko najbliższą kadencją. Dlatego teraz apelujemy do Was o zapewnienie nam i kolejnym pokoleniom realnej szansy na przetrwanie.

Skoro uznajecie stanowisko nauki, powinniście otwarcie przyznać, że znajdujemy się w stanie kryzysu klimatycznego. W jego obliczu wzywamy Was do politycznej odpowiedzialności, odwagi i ambicji, aby podjąć ponadpartyjną współpracę. Dotychczasowe rządy ignorowały problem, mimo dekad ostrzeżeń naukowców. Teraz odczuwamy tego skutki. Coraz dotkliwsze susze i rekordowe fale upałów, wzrost cen żywności oraz niedobory wody to zagrożenia dla naszego zdrowia, bezpieczeństwa i gospodarki, które są jedynie namiastką tego, co nas czeka, jeśli pozostaniecie bierni. Ze wszystkich scenariuszy, które przewiduje nauka, utrzymując obecną politykę biznesu-jak-zwykle, realizujemy ten najgorszy. Jesteśmy niebezpiecznie blisko punktów krytycznych, po których przekroczeniu już nie zatrzymamy katastrofy, bo procesy przegrzewania się Ziemi będą nasilać się same.

Aby temu zapobiec, nie wystarczy zredukowanie emisji gazów cieplarnianych do netto zero przez największe gospodarki, jak USA, Niemcy czy Chiny. Neutralność klimatyczna musi być bezzwłocznie osiągnięta przez cały świat. Polskie decyzje polityczne powinny wspierać realizację tego celu, a nie ją opóźniać. Obecnie emisje CO2 w Polsce rosną najszybciej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Nasze ostatnie veto deklaracji w sprawie neutralności klimatycznej UE doprowadziło do osłabienia wspólnej pozycji negocjacyjnej na zbliżającym się szczycie ONZ w Nowym Jorku. W tak przełomowym momencie nie możecie pozwolić, aby nasz kraj dalej igrał z katastrofą.

Przyznajcie więc, że Polska nie może dłużej utrzymywać energetyki opartej na paliwach kopalnych, a sprawiedliwa transformacja gospodarcza, zaplanowana we współpracy ze środowiskiem naukowym, jest konieczna również w naszym kraju. Mówcie otwarcie o związanych z nią kosztach i szansach. Nie uciekajcie od rozmowy o zmianach, które i tak muszą nadejść. Najwyższy czas podjąć konkretne kroki, by Polska osiągnęła neutralność klimatyczną do 2040 roku, co da młodym pokoleniom choć cień szansy na bezpieczne życie.

Na ten moment wszystkie proponowane przez Was rozwiązania są dalece niewystarczające. Stawiacie nas pod ścianą, musimy więc naciskać dalej i żądać konkretnych działań. Dlatego 20 września nastąpi historyczna mobilizacja wyjdziemy na ulice w ponad 60 polskich miastach. Będą z nami nasi rodzice, babcie i dziadkowie, złączeni troską o nasze bezpieczeństwo. Będą z nami obywatele i obywatelki świadomi, że skutki kryzysu klimatycznego dotkną wszystkich niezależnie od wieku, pochodzenia i poglądów. Będą z nami miliony ludzi protestujących tego samego dnia w ponad dwóch tysiącach miast na całym świecie. Wiemy, że Wy też czujecie, że dłużej nie dacie rady nas ignorować. Nie ma znaczenia, po jakiej stronie stoicie życie przyszłych pokoleń nie ma barw politycznych.

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ.

Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie.

Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy, by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym.

Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii.

Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Wymagamy, by respektowano prawa i potrzeby wszystkich, których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

 

You may also like