Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura” odbędzie się w dniach 22. -24. kwietnia 2018, tym samym wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Tańca i podzielona jest na trzy części: naukową, praktyczną i artystyczną. Konferencja organizowana jest w ramach programu rozwoju refleksji nad tańcem Centrum Sztuki Tańca w Warszawie.


Część naukowa (23. – 24. kwietnia)

Kilkanaście prelekcji na temat edukacji tanecznej w różnych obszarach tańca, widzianej z różnych perspektyw, ze szczególnym uwzględnieniem historycznej i socjologicznej. Kuratorki części naukowej – mgr Hanna Raszewska-Kursa i dr Aleksandra Kleinrok – miały na celu skomponowanie programu ukazującego zarówno rozmach warszawskiej edukacji tanecznej, jak i istniejące na tym polu dotkliwe luki. Badania prowadzone przez prelegentów i prelegentki pozwolą zaprezentować bogactwo działań pedagogicznych i zapytać o przyczyny – a być może i ewentualne rozwiązania – niedoborów, z jakimi boryka się stołeczne środowisko tańca. Jesienią 2018 roku zostanie wydana publikacja pokonferencyjna, na którą złożą się artykuły powstałe na podstawie referatów oraz zapisy dyskusji panelowych. Publikacja trafi do bibliotek i ośrodków badawczych w całej Polsce.

Program części praktycznej (22. kwietnia) Przez Pryzmat Ruchu – Program Warsztaty Taneczne

Tę część wypełniają warsztaty taneczne. Ich tematyka została dobrana w taki sposób, aby stały się ucieleśnionym odbiciem rozważań teoretycznych. Poruszone zostaną zagadnienia z zakresu metodyki tańca (zarówno form scenicznych, jak i społecznych), poznamy też narzędzia badawcze, które służą jego analizie.  Uwagę zostanie poświęcona wartościom, jakie niesie ze sobą spotkanie jednostek, które w tańcu stają się grupą – a może nawet wspólnotą? – budując porozumienie międzyludzkie i międzypokoleniowe. Tak ułożony program pozwoli dostrzec powiązania między somą i sophią – przyjrzeć się ciału i jego ruchowi w formie mistrzowskiego fachu i po prostu – ludzkiego kontaktu. Kuratorką programu jest Maja Katarzyna Molska (Warsaw Dance Department).

Część Artystyczna Program Prezentacji Spektakli

Części naukową i praktyczną codziennie uzupełniać będzie część artystyczna, którą stanowią spektakle wybrane przez komisję w składzie: Julia Hoczyk, Adam Kamiński, Janusz Marek. Będą to prace osadzone w różnych estetykach tańca współczesnego. Jedne z nich skupią się na kreowaniu nastroju, inne na eksperymencie myślowym. Niektóre będą zadawać niewygodne pytania, inne zaś nasycą publiczność wyrazistymi emocjami. Widownia będzie mogła spotkać się z szerokim wachlarzem możliwości współczesnej choreografii. Wspólnym mianownikiem prezentowanych tytułów jest staranność budowania obrazu scenicznego i artystyczna wiarygodność. Po spektaklach publiczność zostanie zaproszona do wymiany myśli i wrażeń z artystami i artystkami. Gospodyniami spotkań będą badaczka Julia Hoczyk i kuratorka części artystycznej: Agata Życzkowska.

W 2018 roku CST koncentruje się na tematyce edukacji. W 2019 roku głównym tematem stanie się działalność artystyczna, której przyjrzymy się m.in. w ramach konferencji „Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku”. Zachęcamy do udziału we wszystkich częściach tegorocznej konferencji, a także jej przyszłorocznej odsłonie. Zapraszamy do włączenia się w rozważania: do przyglądania się przeszłym dokonaniom tanecznym w stolicy, opisywania i analizowania teraźniejszości oraz wspólnego stawiania pytań na przyszłość.

Miejsce: Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, Siedziba 2017-2019: Dom Kultury Kadr ul. Przemysława Gintrowskiego 32
Terminy: 22. – 24. kwietnia

Pełny harmonogram: www.centrumsztukitanca.eu


 

O Autorze

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany