Redakcja

ul. Sarmacka 10e/17
02-972 Warszawa

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych.

Jeżeli jesteś artystą i chciałbyś zaprezentować nam swoje prace napisz do nas na adres: contributors@warsawholic.com
Jeżeli interesuje Cie współpraca patronacka napisz do nas na adres: patronaty@warsawholic.com
Jeżeli chciałbyś odbyć praktyki w naszej redakcji napisz do nas na adres: info@warsawholic.com